• Câu hỏi:

  Một vật nằm yên có thể có: 

  • A. Động năng                   
  • B. Vận tốc     
  • C. Động lượng     
  • D. Thế năng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC