ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật nằm yên có thể có: 

  • A. Động năng                   
  • B. Vận tốc     
  • C. Động lượng     
  • D. Thế năng 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 89849

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1