ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới hiện tượng mao dẫn ? 

  • A. Cốc nước đá có nước đọng trên thành cốc  
  • B. Mực ngấm theo rãnh ngòi bút
  • C. Bấc đèn hút dầu                                           
  • D. Giấy thấm hút mực
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 89876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1