ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất rắn vô định hình có đặc tính nào dưới đây ? 

  • A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định  
  • B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định
  • C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định           
  • D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 89958

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1