ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất vô định  hình ? 

  • A. Vật rắn vô định không có cấu trúc tinh thể    
  • B. Vật rắn vô định hình có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • C. Vật rắn vô định hình có tính dị hướng                   
  • D. Khi bị nung nóng vật rắn vô định hình mềm dần và hóa lỏng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 89871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1