ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong hệ tọa độ p - T đường đẳng tích có dạng  ? 

  • A. Đường thẳng song song với trục tung          
  • B. Đường hypebol
  • C. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ     
  • D. Đường thẳng song song với trục hoành 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 89938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1