ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo nguyên lý I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng của vật bằng : 

  • A. Tổng đại số công và nhiệt lượng mà vật nhận được       
  • B. Nhiệt lượng mà vật nhận được
  • C. Tích của công và nhiệt lượng mà vật nhận được          
  • D. Công mà vật nhận được
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 89878

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1