ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm câu Sai khi nói về động lượng: 

  • A. Động lượng có đơn vị là : kgm/s2                
  • B. Động lượng là một đại lượng véc tơ
  • C. Động lượng được xác  định bằng tích khối lượng của vật và véc tơ vận tốc của vật  
  • D. Đối với một hệ kín thì động lượng của hệ được bảo toàn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 89966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1