YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương án để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt là : 

  • A. Nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng            
  • B. Hạ thấp nhiệt độ của nguồn lạnh
  • C. Một cách làm khác
  • D. Cả A và C                 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA