ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng : Cơ năng là: 

  • A. Một đại lượng vô hướng có giá trị đại số         
  • B. Một đại lượng véc tơ
  • C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương 
  • D. Một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0  
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 89863

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1