• Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng : Cơ năng là: 

  • A. Một đại lượng vô hướng có giá trị đại số         
  • B. Một đại lượng véc tơ
  • C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương 
  • D. Một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC