• Câu hỏi:

  Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng : 

  • A. Duy trì nhiệt độ cho tác nhân         
  • B. Cung cấp nhiệt lượng cho tác nhân
  • C. Cung cấp nhiệt lượng trực tiếp cho nguồn lạnh      
  • D. Lấy nhiệt lượng của tác nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC