ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng : 

  • A. Duy trì nhiệt độ cho tác nhân         
  • B. Cung cấp nhiệt lượng cho tác nhân
  • C. Cung cấp nhiệt lượng trực tiếp cho nguồn lạnh      
  • D. Lấy nhiệt lượng của tác nhân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 89883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1