• Câu hỏi:

  Khi nói về khí lý tưởng, phát biểu nào sau đây là không đúng

  • A. Là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.          
  • B. Khi va chạm vào thành bình gây nên áp suất  
  • C. Là khí mà các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm.       
  • D. Là khí mà thể tích của các phân tử khí có thể bỏ qua.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC