AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam kí kết các điểu ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế nhằm mục đích gì?

  • A. Hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.
  • B. Bảo vệ an ninh quốc gia.
  • C. Tranh thủ sự viện trợ vể kinh tế của các nước.
  • D. Tất cả các đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>