AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thông tin báo cháy và chữa cháy được thực hiện bằng cách nào?

  • A. Điện thoại.
  • B. Hiệu lệnh.
  • C. Thư điện tử.
  • D. A và B đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>