AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ tuổi được phép điểu khiển xe máy có dung tích xi - lanh dưới 50 cm3

  • A. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
  • B. Từ đủ 17 tuổi trở lên.
  • C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
  • D. Cả 3 câu trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>