AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các quốc gia thực hiện điều ước quốc tế bằng cách nào?

  • A. Ban hành văn bản pháp luật mới của quốc gia.
  • B. Ký kết điều ước quốc tế khác.
  • C. Hợp tác đầu tư phát triển kinh tế.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>