YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em là điều ước quốc tế về nội dung nào?

  • A. Điều ước quốc tế về hòa bình.
  • B. Điều ước quốc tế về hữu nghị.
  • C. Điều ước quốc tế về quyền con người.
  • D. Điều ước quốc tế về nhân đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>