AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước về biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng là điều ước quốc tế thuộc nội dung nào?

  • A. Điều ước quốc tế về quyền con người. 
  • B. Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị.
  • C. Điều ước quốc tế về nhân đạo.    
  • D. Điều ước quốc tế về hội nhập lành tế khu vực và quốc tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>