AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều ước quốc tế được hiểu là gì?

  • A. Một điều ước về hòa bình.
  • B. Một văn kiện quốc tế.
  • C. Một văn bản pháp luật quốc gia.
  • D. Một văn bản về hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>