YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  “Điều ước quốc tế đa phương” nghĩa là gì?

  • A. Là điều ước quốc tế có từ 3 nước hoặc tổ chức quốc tế trở lên ký kết hoặc tham gia.
  • B. Là điều ước quốc tế có hai nước hoặc tổ chức quốc tế kỷ kết.
  • C. Là nhũng điều mà hai quốc gia mong muốn được thực hiện cùng nhau.
  • D. Cả ba phương án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA