AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp luật phát triển các lĩnh vực xã hội bao gồm các quy định về

  • A. Dân số và giải quyết việc làm.
  • B. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
  • C. Xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
  • D. Cả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>