YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở thống nhất của những lực lượng vũ trang nào?

  • A. Các đội Cứu quốc quân.
  • B. Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
  • C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và du kích Ba Tơ
  • D. Cứu quốc quân và du kích Ba Tơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: dựa vào nội dung hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì (tháng 4-1945) để trả lời.

  Cách giải:

  Thực hiện nghị quyết của hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì, ngày 15-5-1945, Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân.

  Chọn đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON