YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính chất nền kinh tế Việt Nam trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (12-1986) là

  • A. Nông nghiệp thuần túy
  • B. Tập trung, quan liêu, bao cấp
  • C. Thị trường
  • D. Công- thương nghiệp hàng hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: Dựa vào nội dung đổi mới về kinh tế để suy luận trả lời

  Cách giải:

  Trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (12-1986), nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp; quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính. Cơ chế này đã làm cho nền kinh tế thiếu tính năng động, lực lượng sản xuất bị kìm hãm không thể phát triển

  Chọn đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478440

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON