YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam là

  • A. Trùng Khánh
  • B. Duy Tân
  • C. Bảo Đại
  • D. Khải Định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: dựa vào diễn biến tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 để trả lời.

  Cách giải:

  Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam là Bảo Đại. Chiều ngày 30-8-1945, trong cuộc mít tinh có hàng vạn quần chúng tham gia, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.

  Chọn đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON