YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cách mạng tháng Tám, những địa phương giành được chính quyền muộn nhất vào ngày 28-8 bao gồm

  • A. Châu Đốc, Hà Tiên
  • B. Đồng Nai Thượng, Hà Giang
  • C. Lào Cai, Vĩnh Yên
  • D. Hà Tiên, Đồng Nai Thượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp: Dựa vào hoàn cảnh các cuộc cải cách để so sánh, nhận xét.

  Cách giải:

  Do tác động của cuộc khủng hoảng năm 1973 và sự trì trệ, khủng hoảng của bản thân Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam đã đặt ra yêu cầu cần phải nhanh chóng tiến hành cải cách để đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

  Chọn đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478402

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON