YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mít tinh, hội họp, đưa “dân nguyện” là hình thức đấu tranh của phong trào nào trong phong trào 1936 - 1939?

  • A. Phong trào Đông Dương đại hội
  • B. Đón rước phái viên và toàn quyền mới
  • C. Đấu tranh nghị trường
  • D. Đấu tranh báo chí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp: dựa vào phần đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ trong phong trào 1936 – 1939 để trả lời.

  Cách giải:

  Từ giữa năm 1936, được tin Quốc hội Pháp sẽ cử một phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, Đảng chủ trương vận động và tổ chức nhân dân họp để thảo ra các bản “dân nguyện” gửi tới phái đoàn, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội. Quần chúng sôi nổi tham gia vào các cuộc mít tinh, hội họp.

  ⇒ Mít tinh, hội họp, đưa “dân nguyện” là hình thức đấu tranh của phong trào Đông Dương Đại hội.

  Chọn đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON