YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là

  • A. Thực dân Pháp
  • B. Phát xít Nhật
  • C. Pháp- Nhật
  • D. Thực dân Pháp và tay sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: dựa vào nội dung bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945) để trả lời.

  Cách giải:

  Ngày 12-3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, xác định phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam.

  Chọn đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON