YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong những năm 1976-1985?

  • A. Do tác động của cuộc cải cách giá lương tiền
  • B. Do ta mắc phải những sai lầm trong chủ trương, chính sách lớn
  • C. Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
  • D. Do chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: Dựa vào phần hoàn cảnh lịch sử của công cuộc đổi mới để suy luận trả lời

  Cách giải:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong những năm 1976-1985 là do ta mắc phải “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”.

  Đáp án A là biểu hiện của sự sai lầm trong đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước

  Đáp án C và D là nguyên nhân khách quan đưa đến tình trạng khủng hoảng ở Việt Nam

  Chọn đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON