AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vi sinh vật khuyết dưỡng là:

  • A. Vi sinh vật tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng
  • B. Vi sinh vật không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng
  • C.  Vi sinh vật ức chế sự hoạt động của vi sinh vật khác
  • D. Những vi sinh vật có hại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>