• Câu hỏi:

  Ở Lúa 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡng của lúa nguyên phân liên tiếp 5 lần. Ở kỳ giữa lần phân bào thứ 5, trong tất cả các tế bào con có:

  • A. 640 cromatit       
  • B. 320 cromatit         
  • C. 384 NST kép    
  • D. 320 NST kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC