• Câu hỏi:

  Một gen cấu trúc có chiều dài 2550 A0 và 1950 liên kết H. Một đột biến làm chiều dài gen không thay đổi, gen đột biến có tỷ lệ A/G xấp xỉ 66,3%. Đột biến gen thuộc dạng nào?

  • A. Mất 1 cặp G-X    
  • B. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T
  • C. Thêm 1 cặp A-T  
  • D. Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC