AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dục chín của một loài (2n = 46) tiến hành giảm phân bình thường. Số NST và trạng thái của NST ở kì sau I là:

  • A. 46 NST kép 
  • B. 92 NST kép   
  • C. 46 NST đơn 
  • D. 92 NST đơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>