• Câu hỏi:

  Một gen có khối lượng 540000 đvC và có 2320 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng :

  • A. A = T = 520, G = X = 380         
  • B. A = T = 380, G = X = 520
  • C.  A = T = 540, G = X = 360  
  • D. A = T = 360, G = X = 540

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC