• Câu hỏi:

  Chức năng của gen điều hoà là:

  • A. luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của các gen cấu trúc
  • B. tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc
  • C. kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hoà tạo ra
  • D. kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC