ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thế nào là mARN trưởng thành?

  • A. mARN vừa được tổng hợp xong  
  • B. mARN đã cắt bỏ hết các đoạn Intron
  • C. ARN tham gia quá trình dịch mã  
  • D. Phân tử mARN đã lớn hết cỡ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90646

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1