YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các dạng đột biến điểm gồm:

  • A. Mất đoạn ADN
  • B. Mất hoặc thêm một vài cặp nuclêôtít
  • C. Thay thế một vài cặp nuclêôtít
  • D. Mất hoặc thêm hoặc thay thế một cặp nuclêôtít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA