• Câu hỏi:

  Các dạng đột biến điểm gồm:

  • A. Mất đoạn ADN
  • B. Mất hoặc thêm một vài cặp nuclêôtít
  • C. Thay thế một vài cặp nuclêôtít
  • D. Mất hoặc thêm hoặc thay thế một cặp nuclêôtít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC