ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các đơn phân của phân tử ADN khác nhau với đơn phân của ARN ở thành phần nào?

  • A. Bazơnitơ, Axit H3PO4 và Đường        
  • B. Bazơnitơ, Axit H3PO4
  • C. Bazơnitơ, Đường           
  • D. Đường, Axit H3PO4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90628

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1