AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt virút thường có các dạng cấu trúc là:

  • A. Xoắn kép, khối và hỗn hợp           
  • B. Thẳng, trần và khối
  • C. Thẳng, khối và hỗn hợp              
  • D. Xoắn, khối và hỗn hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>