ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều không đúng khi nói về đột biến gen:

  • A. Đột biến gen có khả năng di truyền cho thế hệ sau
  • B. Các đột biến gen khi phát sinh đều được thể hiện thành kiểu hình
  • C. Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được tái bản qua cơ chế tự nhân đôi ADN
  • D. Đột biến điểm là đột biến gen
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1