ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

  • A. Bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN
  • B. Tháo xoắn phân tử ADN
  • C. Nối các đoạn Okazaki với nhau
  • D. Lắp ráp các nuclêôtit tự do theo NTBS với mỗi mạch khuôn của ADN
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90678

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1