ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hóa chất 5BU (5-Bromuraxin) khi thấm vào tế bào gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X . Quá trình thay thế lần lượt theo sơ đồ:

  • A. A-T → T-5BU→ X-5BU→ G-X     
  • B. A-T → X-5BU→ G-5BU→ G-X
  • C. A-T → G-5BU→ X-5BU→ G-X      
  • D. A-T → A-5BU→ G-5BU→ G-X
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1