AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s. Coi về tinh chuyển động tròn đều và bán kính Trái Đất bằng 6400 km. Chu kỳ của về tinh quay xung quanh Trái Đất là 

  • A. 1h 27min 10s.    
  • B. 1h 28min 49s.  
  • C. 500 phút.         
  • D. 83 phút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Bán kính quỹ đạo của vệ tinh là \(R = {R_d} + h = 6400 + 300 = 6700\) km.

  Tốc độ góc \(\omega  = \frac{v}{R}\) 

   Chu kì của vệ tinh là

  \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi R}}{v} = \frac{{2\pi .6700}}{{7,9}} = 5329s = 1h28\min 49s\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>