AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 50 cm. Tốc độ góc của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36 km/h là 

  • A. 20 rad/s.         
  • B. 40 rad/s.              
  • C. 30 rad/s.       
  • D.  50 rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đổi 36 km/h = 10 m/s; 50 cm = 0,5 m.

  Tốc độ góc \(\omega  = \frac{v}{R} = \frac{{10}}{{0,5}} = 20\)  rad/s.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA