AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bánh xe có đường kính 100 cm quay đều 4 vòng trong 4s. Gia tốc hướng tâm của một điểm cách vành bánh xe 1/2 bán kính bánh xe là 

  • A. 10 m/s2.              
  • B. 20 m/s2.  
  • C.  30 m/s2.         
  • D. 40 m/s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đường kính bánh xe là d = 100 cm = 1m ð bán kính R = 0,5 m.

   Điểm B cách vành bánh xe 1/2 bán kính có R' = R/2 = 0,25 m.

  Tốc độ góc tại điểm A ở vành ngoài bánh xe là \({\omega _A} = \frac{{4.2\pi }}{4} = 2\pi \) rad/s

  Tốc độ góc tại A bằng tốc độ góc tại B:  \({\omega _A} = {\omega _B} = 2\pi \) rad/s

  Gia tốc hướng tâm tại B là \(a = {\omega ^2}.R' = {\left( {2\pi } \right)^2}.0,25 = 10\) m/s2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA