AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai

  Chuyển động tròn đều có 

  • A.  quỹ đạo là đường tròn.             
  • B.  tốc độ dài không đổi.
  • C. tốc độ góc không đổi.                                  
  • D. vectơ gia tốc không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Trong chuyển động tròn đều thì vecto gia tốc có độ lớn không đổi nhưng chiều luôn hướng vào tâm quỹ đạo.

  Vecto gia tốc không đổi là sai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>