AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bánh xe đạp quay đều 100 vòng trong thời gian 4 s. Tốc độ góc của van xe là 

  • A. 50π rad/s.           
  • B. 30π rad/s.     
  • C. 60π rad/s.  
  • D. 40π rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Số vòng bánh xe quay được trong 1 s là \(f = \frac{{100}}{4} = 25\) Hz.

  Có \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = 25 \Rightarrow \omega  = 50\pi \) (rad/s).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>