AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So sánh gia tốc hướng tâm của một điểm A nằm ở vành ngoài và một điểm B nằm ở chính giữa bán kính của một đĩa tròn quay đều quanh trục đi qua tâm đĩa? 

  • A. aA/aB = 1/4.    
  • B. aA/aB = 2.           
  • C. aA/aB = 4.     
  • D. aA/aB = 1/2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Ta có gia tốc hướng tâm \(a = R{\omega ^2}\) 

  \( \Rightarrow \frac{{{a_A}}}{{{a_B}}} = \frac{{{R_A}}}{{{R_B}}} = 2\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>