AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/phút. Tốc độ góc, chu kì của đĩa là 

  • A. 10π rad/s; 0,2s.   
  • B. 20π rad/s; 0,2s.      
  • C. 10π rad/s; 0,1s.
  • D. 20π rad/s; 0,1s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ta có f = 300 vòng/phút = 5 vòng/s.

  Mà \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} \Rightarrow \omega  = 2\pi f = 2\pi .5 = 10\pi \) (rad/s).

  Chu kì \(T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0,2s\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>