YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điiểm ờ đầu cánh quạt.

  • A.  v = 41,866 rad/s và  \(\omega\) = 41,87 rad/s
  • B.  v = 31,966 rad/s và  \(\omega\) = 31,87 rad/s
  • C.  v = 21,863 rad/s và  \(\omega\) = 21,77 rad/s
  • D.  v = 51,836 rad/s và  \(\omega\) = 31,87 rad/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: Tần số quạt máy quay

  •   f = 400 vòng / phút =  vòng/ s =  vòng/s 

  •   R = 0,8 m 

  Vận tốc dài \(v = \omega R\) và \(\omega = 2\pi f \Rightarrow v = 2\pi f.R\)

  \(\Rightarrow v = 2. 3,14.\frac{20}{3}= 41,866 rad/s\). 

  \(\Rightarrow \omega \approx 41,87 rad/s\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6954

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON