AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều ? 

  • A. Chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời.
  • B. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định.
  • C. Chuyển động của van xe đạp khi xe đang đi nhanh dần đều.
  • D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Khi quạt trần quay ổn định thì chuyển động của điểm đầu cánh quạt là chuyển động tròn đều.

  (Trái đất quay quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip.)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>