AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai: Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 

  • A. đặt vào vật chuyển động tròn.  
  • B. luôn hướng vào tâm quỹ đạo tròn.
  • C. có độ lớn không đổi.   
  • D. có phương và chiều không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Vecto gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có chiều luôn hướng vào tâm quỹ đạo

  ⇒phương và chiều không đổi là sai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>